Bloemetje

Eerste ritueelbegeleidster in Soest

Carella Hommes maakt afscheid 'iets echts en persoonlijks'

Een nieuw beroep: ritueelbegeleidster. De meesten zullen er nog niet of nauwelijks van gehoord hebben, maar Carella Hommes uit Soest is het. Ze treedt op waar mensen bij een plechtigheid als een afscheid of een herdenking verlegen zitten om teksten, muziek, symbolen en beelden, maar die geen beroep willen of kunnen doen op de traditionele begeleiders als predikanten en pastores.
Carella maakt bijzondere 'mijlpalen' in het menselijk bestaan tot iets echts en persoonlijks. Ze werkt nauw samen met verschillende begrafenisondernemers, regelt desgewenst alle zaken daaromheen en helpt mensen om een afscheid zo vorm te geven dat ze er — ook jaren later nog — met een goed gevoel op terug kunnen zien. “Ik heb iets met de overgang tussen het leven en het àndere leven,” zoals ze het zelf uitdrukt. Die belangstelling is gevoed door gebeurtenissen in haar eigen leven. Ze is sindsdien bijvoorbeeld ook actief bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg — een instelling die ze omschrijft als 'hospice aan huis' — waar de dood vanzelfsprekend dichtbij komt, en als draagster bij uitvaartonderneming Van Pijpen. Carella is dus 'vertrouwd met de dood', zou je kunnen zeggen, maar dan wel op een heel bijzondere manier. Ze is zelf niet kerkelijk, maar wel religieus, en ze kan zich uitstekend verplaatsen in mensen met allerlei uiteenlopende opvattingen over geloof, godsdienst of levensovertuiging. ‘Een zoeker’, noemt ze zichzelf, en ze heeft zo haar eigen overtuiging over wat er in het leven toe doet en wat niet. Dat zal ze een ander niet opdringen. Ze wordt meestal gevraagd in situaties waar de nabestaanden weinig banden met de kerk hebben of waarin de predikanten en pastores niet beschikbaar zijn. Als de familie niet goed raad weet met de uitvaart en wat daar allemaal bij komt kijken, zorgt Carella voor advies. Over begraven of cremeren, over de vormgeving van de uitvaartplechtigheid, ook in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als iemand zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld, of vermist wordt. Het komt zelfs wel voor dat ze met de nabestaanden een begrafenis als het ware ‘over doet’, omdat het afscheid destijds niet tot zijn recht is gekomen. “Mijn streven is een plechtigheid waar de familie zich goed bij voelt. Dat kan variëren van één enkel kaarsje tot een bijeenkomst met zang en dans, met een borreltje en een hapje na afloop”.

Midden in het leven

Carella werd geboren in Nieuw-Guinea, groeide op in Den Haag, studeerde in Leiden en Canada, is getrouwd en moeder van drie dochters: een tweeling van 21 (die het huis al uit zijn) en een van 17. Ze staat dus wat je noemt ‘midden in het leven’. Ze woont al 17 jaar in Soest en heel wat mensen kennen haar hier als docente Engels bij de Volksuniversiteit en de SWOS. Daarvoor had ze al een loopbaan in het reguliere onderwijs achter de rug. Ze houdt van zingen, poëzie en lezen, maar ook van scouting, zwemmen en yoga. Carella is een vrouw met een groot inlevingsvermogen, die veel zorg en aandacht geeft, maar ook met beide benen op de grond staat en het leven met veel gevoel voor humor tegemoet kan treden. Het (nieuwe) beroep van ritueelbegeleidster is haar dan ook op het lijf geschreven. ie belangstelling heeft kan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact opnemen.

Aad Post
Soester Courant, december 2005

 
© 2018 Carella Hommes - Buntweg 20, 3768 AW, Soest - T: 035 6025906 - M: 06 30940122
Klik hier voor home Klik hier voor wie ik ben Klik hier voor wat ik bied Klik hier voor mijn gedichten Klik hier voor informatie over kosten Klik hier voor reacties Klik hier voor links Klik hier voor een contactformulier Klik hier voor nieuws Tekstgrootte veranderen - klein Tekstgrootte veranderen - middel Tekstgrootte veranderen - groot